Apollo Books logo

APOLLO BOOKSELLERS

Apollo Books logo

 

DANMARKS DYRELIV (Animal Life of Denmark.) 25 x 17 cm. Hardback.
Hermansen, K.: Dagsommerfugle i Danmark. (Danmarks Dyreliv, Bind 11.) 2010. 224 sider incl. 10 systematiske farvetavler  og næsten 700 farvefotos af sommerfuglene i naturen, deres æg, larver og pupper samt deres levesteder. Desuden aktuelle udbredelseskort til alle fastboende arter.
ISBN 978-87-88757-92-7.
Indbundet. Pris kr. 248,00 incl. moms og excl. porto.
Det 11. bind i serien Danmarks Dyreliv er en udvidet felthåndbog over de danske dagsommerfugle. Bogen henvender sig til såvel den alment natur-interesserede læser som til amatør- og fagentomologer. Alle fast forekommende arter behandles ligesom uddøde arter og sjældne strejfere omtales kort. For hver af de fast forekommende arter er teksten inddelt i følgende afsnit: Kendetegn, Levested, Livscyklus, Adfærd, Flyvetid, Udbredelse. Bogen er illustreret i et omfang der aldrig tidligere er set i en bog om danske insekter med næsten 700 smukke, fantastiske eller fascinerende fotos af vores dagsommerfugle incl. æg, larver (ofte i flere af deres stadier), pupper og levesteder samt ikke mindst adfærd. Der er udbredelseskort til alle de i dag fastboende arter ligesom samtlige arter (han, hun og undersider) er vist på bogens 10 systematiske farvetavler. Bogen kan bestilles direkte hos Apollo Books info@apollobooks.dk eller telefon 6226 3737.

Vol. 11: Hermansen, K.: Dagsommerfugle i Danmark. (Rhopalocera.) (The Butterflies of Denmark.) 2010. 224 pages incl. 10 colour plates and nearly 700 colour photos. Text in Danish. Distribution maps for all resident species.
ISBN 978-87-88757-92-7.  EUR 29.00 / DKK 198.00 (excl. Danish v.a.t.)
This 11th volume of ‘Animal Life in Denmark’ is aimed to be an extended field guide on the butterflies in Denmark. The book covers all species occuring in Denmark today as well as extinct species and rare migrants. For each species the text is divided into the following chapters: Identification, habitat, biology, behaviour, distribution. For all species occuring in Denmark today there are several colour photos of the adult insects, habitats and larvae and for extinct species and rare migrants less photos but they are still well illustrated. Order it directly from Apollobooks
info@apollobooks.dk .
 

Front cover from Dagsommerfugle i Danmark. Colour plate from Dagsommerfugle i Danmark.

Page 27 from Dagsommerfugle i Danmark. Page 43 from Dagsommerfugle i Danmark.

Page 48 from Dagsommerfugle i Danmark. Page 113 from Dagsommerfugle i Danmark.

Publications